قطعات موسيقی که بر روی اشعار فريدون مشيری ساخته شده استسرود بهار( بوي باران)

فرهاد فخرالديني/ فريدون فرهي - (گروه كر)

بهارم دخترم

فرهاد فخرالديني / مرضيه

آخرين جرعة اين جام

فرهاد فخرالديني / مرضيه / عليرضا قرباني

اشتياق

فرهاد فخرالديني / سيما بينا / عليرضا قرباني

موج

فرهاد فخرالديني / محمد رضا شجريان . . . . . . . .

موج

فرهاد فخرالديني / عليرضا قرباني

ياد يار مهربان

فرهاد فخرالديني / كاوه ديلمي

گذر عمر

فرهاد فخرالديني / مرضيه

نيايش

فرهاد فخرالديني / محمد رضا شجريان شجريان

آخرين جرعة اين جام

نادر گلچين

مي ناب

روح اله خالقي / كاوه ديلمي

پركن پياله را

فريدون شهبازيان / محمد رضا شجريان

شور عشق

فريدون شهبازيان / عليرضا افتخاري

نيايش

آقاي اخباري / سروش ايزدي

خوش بحال غنچه‌هاي نيمه‌باز

حسين يوسف زمانی / محمد رضا شجريان

برخيز

حسين يوسف زمانی / نادر گلچين

دل‌شدگان

حسين عليزاده/ محمد رضا شجريان

ناز نگاه

جواد ضرابيان / عليرضا افتخاري

لحظه لحظه

جواد ضرابيان / عليرضا افتخاري

زيباترين

جواد ضرابيان / عليرضا افتخاري

از نگاه ياران

جلال ذوالفنون / صديق تعريف

لبخنده گل

اميرجاهد / صديق تعريف

دستي برافشانيم

اميرجاهد / صديق تعريف

در بستر چمن

جليل عندليبي

شب آرزو

علی جعفريان / عليرضا افتخاري

نگاه

کيوان ساکت / فاضل جمشيدی و گروه

باران

کيوان ساکت / فاضل جمشيدی و گروه

كوچه

کيوان ساکت / فاضل جمشيدی و گروه

نوروز

کيوان ساکت / فاضل جمشيدی و گروه

آخرين جرعة اين جام

معين

خوش بحال غنچه‌هاي نيمه ‌باز

داريوش

خوش بحال غنچه‌هاي نيمه ‌باز

فريد شب‌خيز / بيژن خاوری

كوچه

کورش يغمايی

كوچه

حسين واثقي / بيژن بيژني

با عشق

حسين واثقي / بيژن بيژني

آخرين جرعة اين جام

محمد اصفهاني

جاودانه با عشق

محمد سرير/ محمد نوري

كهكشان عشق

محمد سرير/ محمد نوري

دلاويزترين

محمد سرير/ محمد نوري

نامه

محمد سرير/ بيژن بيژني

دل تنگ

فواد حجازی / محمد اصفهاني

گل نار (كردي)

کامبيز روشن‌روان / بيژن بيژني

بانو جان (مازندراني)

کامبيز روشن‌روان / بيژن بيژني

دوست بداريد

کامبيز روشن‌روان / بيژن بيژني

كوچه

سيامک دولتشاهي

آلبوم لبريز

بابک مشيری

زندگی نامه | مجموعه شعر | کتاب شناسی | گفته ها | شعر معاصر | موسیقی و شعر | ترجمه | تصاویر | سالشمار | صدای شاعر

Copyright ©2003-2005 Babak Moshiri        info@fereydoonmoshiri.org