مجله ادبی


مجله ادبي - زبان شعر و تاثیر آن در فرهنگ فارسي

براي حفظ ارزش ادبيات و زبان در فرهنگ ايران، و با ياد فريدون مشيري که سال‌ها گرداننده صفحه ادبي و شعر چند مجله بوده و در راه معرفي و شناساندن شعر خوب تلاش کرده است، مي‌خواهيم در اين صفحه با همه علاقه‌مندان به شعر ديداري داشته باشيم.

با ارسال "شعر خوب" از خود يا ديگران مي‌‌توانيد‌ ‌‌‌‌به اين صفحه بپيونديد، و در حفظ زبان فارسي سهیم باشيد.info@fereydoonmoshiri.org


زندگی نامه | زندگی نامه | مجموعه شعر | کتاب شناسی | گفته ها | شعر معاصر | موسیقی و شعر | ترجمه | تصاویر | سالشمار | صدای شاعر

Copyright ©2003-2005 Babak Moshiri        info@fereydoonmoshiri.org